DSM

Computer animatie van de werking van de „Wood machine“. Uitgevoerd op video.