Woordenlijst

3D
Met 3D bedoelen we stereoscopisch. Dat wil zeggen ruimtelijk waarneembaar!
3D-conversie
Conversie van een 2-dimensionaal (mono) beeld naar een 3-dimensionaal (stereo) beeld met de computer.
3D-coulisse
3D-conversie met een 3D effect waarbij objecten ruimtelijk voor en achter elkaar zweven maar waarbij de objecten zelf plat zijn.
3D-economy
3D-conversie met een 3D effect waarbij objecten ruimtelijk voor en achter elkaar zweven en waarbij de objecten zelf ruimtelijk zijn. Het geheel komt meer synthetisch over dan een 3D-pro conversie maar is mooier dan een 3D-coulisse conversie.
3D-fotografie
Fotografie met een stereocamera. Deze camera heeft twee lenzen en maakt in één keer twee opnamen, één voor ieder oog.
3D-interlacing
Het in elkaar verwerken van frames tot een lenticulair beeld.
3D-pro
3D-conversie met een 3D-effect dat net zo echt is als dat van een 3D-foto
3D-projectie
Projectie doormiddel van twee analoge of digitale projectoren. Een projector toont het linkerbeeld de andere het rechterbeeld. De scheiding tussen het linker en rechter beeld geschiedt doormiddel van polarisatiefilters. (Anaglyfen kunnen ook geprojecteerd worden. Daarbij is maar één projector nodig)
Anaglyf
3D techniek waarbij de scheiding tussen het linker en rechter beeld geschiedt doormiddel van kleuren filters (meestal rood/groen of rood/blauw). Met deze techniek kunnen niet alle kleuren even goed worden getoond. De 3D-afbeelding moet worden bekeken met een anaglyfenbril.
Anaglyfenbril
Meestal kartonnen brilletje met plastic rode en groene/blauwe filters voor het bekijken van anaglyfen.
Autostereogram
3D-techniek waarbij de scheiding tussen het linker en rechter beeld geschiedt doormiddel van fysieke scheiding van de twee beelden. Speciaal is dat de 3D-afbeelding is verwerkt in een zich (schijnbaar) herhalend (random) patroon. Met deze techniek kunnen alleen ruimtelijke vormen getoond worden die bedekt zijn met het eerdergenoemde patroon. De 3D-afbeelding kan zonder hulpmiddelen bekeken worden maar behoeft wel een speciale kijktechniek.
Cross-eyed viewing
Freeview techniek waarbij met gekruiste oogassen wordt gekeken.
Deelbeeld
Linker of rechter beeld van een stereopaar.
Frame
Één beeld uit een beeldsequentie (filmpje) die in een lenticulair verwerkt kunnen worden.
Kijkkast
Multi-viewer die niet draagbaar is
Lenticulair
3D techniek waarbij de scheiding tussen het linker en rechter beeld geschiedt doormiddel van lenzen. Deze lenzen zijn verwerkt tot een ribbel folie waarachter het 3D-beeld wordt geplaatst. Een lenticulair beeld toont niet één stereopaar maar een hele reeks waardoor je om de objecten in de 3D-afbeelding heen kunt kijken. De 3D-afbeelding kan zonder hulpmiddelen worden bekeken. Met behulp van lenticulair kunnen ook bewegende 2D-beelden getoond worden.
Lpi
Aantal lenzen per inch bij een lenticulair.
Multi-viewer
Viewer waarmee meerdere stereobeelden snel achter elkaar te bekijken zijn.
Parallel viewing
Freeview techniek waarbij met de oogassen parallel wordt gekeken.
Polarisatiebril
Veelal kartonnen brilletje met polarisatiefilters voor het bekijken van een 3D-projectie.
Polarisatie
Elektromagnetisch verschijnsel waarbij de trillingsrichting in een lichtstraal alleen in een vlak gebeurt.
Polarisatieprojectie
Projectie waarbij de scheiding tussen het linker en rechter beeld geschiedt doormiddel van polarisatiefilters.
Schelen
Freeview techniek waarbij met gekruiste oogassen wordt gekeken.
Sirds
Single Image Random Dot Stereogram
Staren
Freeview techniek waarbij met de oogassen parallel wordt gekeken.
Stereoscopie
Stereoscopie is de kunde van het weergeven van ruimtelijk waarneembare afbeeldingen in het platte vlak.
Stereopaar
Benaming voor het linker- en rechterbeeld samen. In iedere 3D techniek vormt het op de juiste manier tonen van een stereopaar de basis van het 3D-effect.
Stereodia
3D-techniek waarbij de scheiding tussen het linker en rechter beeld geschiedt doormiddel van fysieke scheiding van de twee beelden. De 3D-afbeelding kan zonder hulpmiddelen bekeken worden maar behoeft wel een speciale kijktechniek. Of de 3D-afbeelding kan met een brilletje met lenzen of met prisma's worden bekeken zonder speciale kijktechniek.
Stereofoto
Zie: Stereodia
Stereofotografie
Zie: 3D-fotografie
Stereopaar
Set van twee beelden (een voor het linker oog en een voor het rechter oog) die samen stereoscopische informatie bevatten.
Stereoreeks
Reeks van stereoparen, waarbij ieder beeld (uitgezonderd het eerste en laatste in de reeks) zowel het linkerbeeld van zijn opvolger is als het rechterbeeld van zijn voorganger.
Viewer
Draagbaar hulpmiddel om stereoparen mee te bekijken. Meestal met twee oculairen (lenzen). Ook met spiegels of prisma’s.